Thanh Cong Transport Co., .Ltd - 02713.888.888

No. 604, Phu Rieng Do street, Tan Phu ward, Dong Xoai city

Phone: 0271 . 3888888

Taxi Dong Xoai Co., Ltd

No. 30, group 1A, Tan Tra 1 quarter, Tan Binh ward, Dong Xoai city

Phone: 0271 . 3771771

Taxi Thao Nhi Co., Ltd - 0271 . 38.38.79.79

Group 6, Tan Binh quarter, Tan Binh ward, Dong Xoai city

Phone: 0271 . 3838797

Binh Phuoc Coach Station

No. 648, Phu Rieng Do street, Tan Xuan ward, Dong Xoai city

Phone: 0271 . 3883057

Taxi VinaSun Bình Phước - 0271.36.27.27.27

249 QL14, Phường Tân Thiện, Đồng Xoài, Bình Phước

Phone: 0271.36.27.27.27

Taxi Thắng Lợi - 02713. 61.61.61

QL14, Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước, Vietnam

Phone: 02713. 616161