Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, lễ tân cơ sở lưu trú du lịch năm 2024.

31/05/2024 283 0
Thực hiện Kế hoạch số 702/KH-SVHTTDL ngày 21/3/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, lễ tân cơ sở lưu trú du lịch năm 2024.

Lớp học được tổ chức từ ngày 28/5-30/5/2024 tại Khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ cho cán bộ quản lý và nhân viên tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Học viên được học các kỹ năng về quản lý cơ sở lưu trú du lịch độc lập và cơ sở lưu trú du lịch trong khu, điểm du lịch; kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử … tại cơ sở lưu trú du lịch; Kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình làm việc và thực hành các kỹ năng về buồng, phòng theo tiêu chuẩn nghề do thầy Vũ Thành Thái: Giảng viên cao cấp chuyên ngành quản trị - Nghiên cứu sinh (Tiến sĩ), Thạc sĩ Quản trị du lịch - Khách sạn thực hiện.

Học viên được hướng dẫn thủ tục hành chính về cơ sở lưu trú trên Cổng thông tin dịch vụ công của tỉnh được triển khai Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 09/01/2024 về thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững do báo cáo viên, ông Nguyễn Văn Oai  - Phó Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện.

Lớp học tạo điều kiện cho đội ngũ làm công tác quản lý, lễ tân tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh được trang bị, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ nhằm chuẩn hóa các kỹ năng nghiệp vụ lưu trú du lịch theo tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam cũng như những kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình làm việc, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tính chuyên nghiệp của nguồn nhân lực phục vụ trong lĩnh vực du lịch của tỉnh nhà.

 

 

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu