Bảo tàng chiến dịch đường 14 - Phước Long

Binh Phuoc Phường Tân Bình, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước
hotrowebsite.vnpt@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Nhà truyền thống thị xã Phước Long có tổng diện tích 4.407,2m2, được đầu tư xây dựng năm 2014 với kinh phí hơn 11 tỷ đồng. Hiện nay, bảo tàng có hơn 700 hình ảnh, hiện vật lịch sử liên quan đến Chiến dịch đường 14 - Phước Long, vùng đất, con người, văn hóa và truyền thống lịch sử Phước Long. Bên cạnh đó, thị xã còn quan tâm sưu tầm vật thể khối lớn liên quan đến lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Phước Long. Hiện bảo tàng đã thực hiện trưng bày, chỉnh lý logic cơ bản phần hiện vật liên quan đến Chiến dịch đường 14 - Phước Long. Đặc biệt, khu trưng bày ngoài trời đã hoàn thiện với nhiều hiện vật có giá trị như: máy bay F5E, C123, xe tăng... Tuy nhiên, nhiều hoạt động của nhà truyền thống trong những năm qua thực chất là hoạt động chuyên của bảo tàng.

Tại lễ kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, công bố nâng cấp Nhà truyền thống lên Bảo tàng Chiến dịch đường 14 - Phước Long tổ chức ngày 31-8-2018, ông Mai Xuân Cường, Chủ tịch UBND thị xã cho rằng, bảo tàng không chỉ là tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo mà còn là quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân thị xã.

Những điểm lân cận

Bản đồ