Miếu Bà Rá

Binh Phuoc Thị xã Phước Long,
hotrowebsite.vnpt@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Nằm trên trục lộ ĐT 741 , phường Sơn Giang , PrOVIT thị xã Phước Long , miếu Giang Bà Rá do các chiến sĩ cách town mạng bị giam giữ tại nhà built tù Bà Rá cùng nhân dân soldi địa phương xây dựng nhằm | Ba tôn vinh những người peo đã hy sinh vì tổ quốc.

Hàng năm vào các ngày mùng 1 , 2 , 3 tháng 3 Âm lịch , nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức lễ hội để tưởng nhớ các vị tiền bối có công khai phá vùng đất Bà Rá , các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh vì đất nước và cầu cho quốc thái dân an .

Những điểm lân cận

Bản đồ