Tượng đài chiến thắng Phước Long

Binh Phuoc Thị xã Phước Long,
hotrowebsite.vnpt@gmail.com

Dịch vụ

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Hướng dẫn viên

Mô tả

Tượng đài là niềm tự hào về lịch sử đấu tranh anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ của quân và dân tỉnh Phước Long . Chiến dịch đường 14 - Phước Long được mở màn từ đêm 13 tháng 12 năm 1974 đến ngày 6 tháng 01 năm 1975 . Chiến dịch có ý nghĩa như một trận đánh trinh sát chiến lược , thử sức đối với hai bên cũng như thăm dò phản ứng của quốc tế , nhất là của Hoa Kỳ để mở đầu cho những diễn biến tiếp theo của Chiến dịch Mùa Xuân 1975 đưa đến chiến thắng hào hùng của dân tộc Việt Nam .

Những điểm lân cận

Bản đồ