Di tích Đình Thần Tân Khai

Binh Phuoc Huyện Hớn Quản,
hotrowebsite.vnpt@gmail.com

Dịch vụ

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Hướng dẫn viên

Mô tả

Đình thần Tân Khai được xây dựng vào năm 1901 để thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh và ghi nhớ công ơn những người khai hoang lập làng , các bậc tiền hiền và để nhớ về quê xưa làng cũ . Cuối thế kỷ thứ XIX , lớp cư dân đầu tiên di cư từ vùng đất Tân Khánh - Bà Trà đến vùng Tân Khai sinh cơ lập nghiệp . Đến năm 1912 , thực dân Pháp thành lập làng Tân Khai , lấy chữ “ Tân ” từ Tân Khánh ” và “ Khai ” là khai hoang , khai phá . Do nhiều biến cố của lịch sử , từ khi xây dựng lần đầu năm 1901 cho đến nay , Đình thần Tân Khai đã trải qua 11 lần di dời . Đình là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân trong vùng . Hàng năm , tại di tích diễn ra hai lễ hội lớn . Đình thần Tân Khai được UBND tỉnh Bình Phước quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh ngày 18 / 8 / 2014.

Những điểm lân cận

Bản đồ