Open Time: 10:00 - Close Time: 22:59

Phone:

Address: 2 Hai Ba Trung, Tan Phu, Dong Xoai, Binh Phuoc, Viet Nam Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Cổng TTĐT Du Lịch

Karaoke Nữ Hoàng

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)