TUYẾN DU LỊCH QUỐC LỘ 13 . Chốt chặn Tàu Ô - Căn Cứ Tà Thiết - Nhà giao tế Lộc Ninh - Chùa Khmer

TUYẾN DU LỊCH QUỐC LỘ 13 . Chốt chặn Tàu Ô - Căn Cứ Tà Thiết - Nhà giao tế Lộc Ninh - Chùa Khmer
 • From date 02/05/2019
 • Days 1 Days
 • Total travel distance km
 • Places 4 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 4 places
 • 07:00

  Xã Lộc Thành, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

 • 09:49

  Xã Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

 • 12:36

  Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

 • 14:52

  Xã Lộc Khánh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.