Lịch trình 1 ngày (demo)

Lịch trình 1 ngày (demo)
 • From date 02/05/2019
 • Days 2 Days
 • Total travel distance km
 • Places 5 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 3 places
 • 08:00

  Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

 • 11:33

  Xã Đồng Nai, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

 • 15:05

  Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Day 2 2 places
 • 07:00
  Dung Waterfall 40,000 đ

  Phường Tân Bình, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

 • 10:14

  Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.