Address: Dong Xoai, Binh Phuoc Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

Phone:

Email: zdiamond113@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn TNHH Nguyễn Thanh Sơn

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

190,000đ /1 night Standard 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)