Vườn quốc gia Bù Gia Mập

Binh Phuoc Huyện Bù Gia Mập,
hotrowebsite.vnpt@gmail.com

Dịch vụ

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Hướng dẫn viên

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Đốt lửa trại

Mô tả

Vườn Quốc gia Bù Gia Mập thuộc xã Bù Gia Mập , huyện Bù Gia Mập , có diện tích tự nhiên 26 . 032 ha . Vườn Quốc gia nằm trong vùng địa lý sinh vật Đông Nam Bộ , nơi bảo tồn nhiều loài động vật quý hiếm như : hổ , bò rừng . . . và nhiều loại thực vật quý như : cẩm lai , trắc , gụ , giáng hương , cây họ dầu . . .

Những điểm lân cận

Bản đồ