Lộc Ninh - Sự lựa chọn lịch sử

31/01/2024 359 0
Đã tròn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng khi nhắc về trận đánh giải phóng Lộc Ninh, những nhân chứng từng tham gia chiến dịch Nguyễn Huệ vẫn nhớ như in thời khắc ấy, bởi lẽ thường cái gì đầu tiên cũng khó phai mờ và nó luôn in sâu trong ký ức mỗi người… Và ngày 7-4-1972 ở Lộc Ninh, huyện đầu tiên của miền Nam được giải phóng là một trong những điều như vậy.

Lịch trình mẫu