MỘT CUNG ĐƯỜNG - BA ĐIỂM ĐẾN

22/03/2024 247 0
Nhằm tăng cường liên kết tua-tuyến, kết nối du lịch các tỉnh miền Đông Nam bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp Hội du lịch tỉnh Bình Dương về tổ chức tua du lịch " Một cung đường-Ba điểm đến"

Trong buổi làm việc có đại diện lãnh đạo hai Sở, Hiệp hội du lịch hai tỉnh và Công ty du lịch lữ hành Phương Nam là đơn vị tổ chức tua. Mục đích của chuyến khảo sát nhằm khai thác thế mạnh trong phát triển các sản phẩm du lịch của ba tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh nhằm xây dựng và phát triển loại hình du lịch công nghiệp, du lịch làng nghề truyền thông, du lịch vui chơi giải trí, du lịch văn hóa,.... đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu của khách du lịch.

Thực hiện liên kết, kết nối tuyến, điểm tham quan giữa các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh với các sản phẩm đặc trưng của từng địa phương. Dự kiến lịch trình khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh di chuyển bằng đường sông về Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh, chương trình khảo sát trong 03 ngày dự kiến từ ngày 16-18/4/2024.

Khapham-Sở VHTTDL Bình Phước

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu